Vaginálny pôrod po cisárskom reze

Aká je úspešnosť VBAC?

Vo všeobecnosti je úspešnosť pokusov o vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze (VBAC) vysoká. Podľa údajov Americkej akadémiu pre gynekológiu a pôrodníctvo (ACOG) sa pohybuje sa niekde na úrovni 60 až 80 %. V individuálnom prípade záleží na dôvodoch, pre ktoré bola vykonaná predchádzajúca sekcia a úspešnosť tiež klesá v prípade vyvolávaného pôrodu a po 40. týždni tehotenstva. V prvom rade však žena pre VBAC potrebuje dostať reálnu podporu. Približne 25 % žien, ktoré sa pokúsia o VBAC nakoniec porodí akútnou sekciou (čo je porovnateľné s mierou sekcií u prvorodičiek).

Spýtajte sa na podporu VBAC vo vašej nemocnici

Ak si želáte VBAC, odporúčame, aby ste vopred zistili akú podporu preň dostanete v nemocnici, kde sa chystáte rodiť. Žiaľ, nie v každej nemocnici má personál rovnaké skúsenosti s vaginálnymi pôrodmi po predchádzajúcom cisárskom reze a úspešnosť pokusov o VBAC sa môže líšiť od nemocnice k nemocnici. Výber pôrodnice, v ktorej má personál s VBAC skúsenosti môže byť dôležitý faktor, ktorý rozhodne o úspešnosti.

Závažná komplikácia, ktorej sa ženy často obávajú, je prasknutie jazvy po predchádzajúcom cisárskom reze počas pokusu o VBAC. Podľa anglického NHS je prasknutie jazvy komplikácia, ktorá sa vyskytuje u dvoch až ôsmich žien z 1000 (približne 0,5%). Toto riziko významne zvyšuje vyvolávanie pôrodu (na 8-24 žien z 1000 v závislosti od použitej metódy vyvolávania). Ak nastanú komplikácie s jazvou po predchádzajúcom cisárskom reze, riešia sa akútnym cisárskym rezom.

Výhody úspešného VBAC pre ženy zahŕňajú:

  • väčšiu šancu na bezproblémový normálny pôrod v budúcnosti ak žena plánuje ďalšie dieťa
  • menej zdravotných rizík počas ďalšieho tehotenstva ak žena plánuje ďalšie tehotenstvo
  • vo všeobecnosti kratší čas potrebný na zotavenie a kratší pobyt v nemocnici
  • menšie bolesti brucha po pôrode
  • vo všeobecnosti jednoduchšie začiatky dojčenia
  • vo všeobecnosti vo vyššej miere pozitívnu pôrodnú skúsenosť

Nie každá žena sa rozhodne pre VBAC

Existujú situácie, keď je žena po predchádzajúcom pôrode cisárskym rezom silne traumatizovaná. Môže ísť o situácie, keď predchádzajúci pôrod skončil akútnou sekciou, žena sa stretla s nepodporou a zlým zaobchádzaním, ktoré vyústili až v ohrozenie zdravia a/alebo života ženy či dieťaťa. Z toho dôvodu niektoré ženy (ak sa rozhodnú mať ďalšie deti) preferujú rovno plánovaný cisársky rez.

V takomto prípade nie je správne vyvíjať nátlak, aby sa žena pokúsila o VBAC. Čo však môže personál urobiť je, že si nájde čas na rozhovor so ženou, v ktorom zodpovie všetky otázky a podá informácie o tom, ako by všetko v prípade pokusu o VBAC prebiehalo a akú podporu dokáže poskytnúť. V prípade, že si žena aj naďalej želá plánovaný cisársky rez, nie je etické vyvíjať nátlak na pokus o VBAC.

Neprekonateľný strach z vaginálneho pôrodu a strach z pôrodu ako takého – čiže rozhodnutie nemať ďalšie deti napriek tomu, že pred tým si žena priala mať viac detí – sú reálnymi negatívnymi dôsledkami traumatického zážitku z pôrodu. Preto ak chce zdravotnícky personál vplývať na percento žien, ktoré si želajú rodiť rovno cisárskym rezom, najlepšou prevenciou je vytvárať podporné prostredie pre fyziologické pôrody a pozitívnu pôrodnú skúsenosť.

O autorke

Miroslava Rašmanová

K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedla osobná skúsenosť a presvedčenie, že nie je jedno ako je poskytovaná zdravotná starostlivosť pri pôrode. Zaujímam sa najmä o nastavenia systémov zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách, podporu dojčenia a materských kompetencií. Snažím sa tieto témy spracovávať do hĺbky, s prihliadnutím k tomu, že konečná voľba je vždy aj tak na individuálnej žene. Som presvedčená, že ženy dokážu robiť rozhodnutia o svojom tele a zdraví počas pôrodu a že neexistuje jedno správne rozhodnutie pre všetky. Každá žena má za sebou určité skúsenosti a nachádza sa v inej životnej situácii. Od toho sa odvíjajú aj jej individuálne potreby a hodnotové preferencie.