Otvorené listy

//Otvorené listy

Žiadosť o informácie od Ministerstva zdravotníctva

  Vec: Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií: V novembri 2017 sme sa zúčastnili na pracovnej porade na pôde ministerstva zdravotníctva, kde sa diskutovalo o vytvorení pracovných skupín pre zlepšenie postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodiacim ženám, ženám [...]

By |2018-09-19T11:31:34+00:0017.mar.2018|Otvorené listy|0 komentárov

Infožiadosť: Aktuálny stav Baby-friendly iniciatívy na Slovensku

Dňa 10.04.2017 sme zaslali Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej Republiky infožiadosť s cieľom zistiť aktuálny stav Baby-friendly iniciatívy na Slovensku. Berieme pritom na zreteľ vyjadrenia, ktoré zazneli o Baby-friendly iniciatíve v médiách ale aj vo verejnom priestore od kompetentných osôb.

Ministerstvo sa o program BFHI nestará

Pýtali sme sa Ministerstva zdravotníctva SR na plenie záväzkov vyplývajúcich zo zapojenia sa Slovenskej republiky do programu BFHI (Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom). Otázky sme zasielali 24.11.2015, nájdete ich v prílohe na stiahnutie. Obdržali sme nasledovnú odpoveď: […]

Otvorený list na podporu MUDr. Kaščáka

Primár Trenčianskej pôrodnice bol vedením odvolaný z dôvodu natáčania videoklipu na prázdnej pôrodnej sále. Máme zmiešané pocity z toho, že takéto počínanie je exemplárne potrestané, kdežto pochybenia na gynekologicko pôrodníckych oddeleniach s dosahom na zdravie a práva žien a ich detí sú systematicky prehliadané aj MZ. […]

By |2018-09-19T11:31:54+00:0022.júl.2015|Otvorené listy|8 komentáre

Vyjadrenie slovenského výboru UNICEF k stavu BFHI na Slovensku

Vyjadrenie slovenského výboru UNICEF na našu žiadosť o zaujatie oficiálneho stanoviska k prieskumu podpory dojčenia realizovaného OZ Mamila a Ženské kruhy a na výzvu k prehodnoteniu titulov Nemocnica priateľská k deťom vo všetkých pôrodníckych oddeleniach na Slovensku. […]

Žiadosť o vyjadrenie k informáciám, ktoré uviedla MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS – list druhý

V otvorenom liste sme žiadali predstaviteľov Slovenskej lekárskej spoločnosti o stanovisko k vyjadreniam MUDr. Šimovičovej odvysielaným v rámci relácie RTVS Dámsky magazín. Dostali sme vyjadrenie od predsedu slovenskej pediatrickej spoločnosti, Prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., na ktoré odpovedáme týmto otvoreným listom, ktorý môžete svojím vyjadrením v komentároch podporiť tým, že napíšete svoj názor prípadne skúsenosť. [...]

By |2018-09-19T11:31:57+00:0017.dec.2014|Otvorené listy|41 komentáre

Vyjadrenie k informáciám, ktoré uviedla MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS

Na našu žiadosť o vyjadrenie k informáciám, ktoré uviedla MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS odpovedal predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. takto: […]

By |2018-09-19T11:31:57+00:0016.dec.2014|Otvorené listy|2 komentáre