Otvorené listy

Home/ŽK v médiách/Otvorené listy

Infožiadosť: Aktuálny stav Baby-friendly iniciatívy na Slovensku

Dňa 10.04.2017 sme zaslali Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej Republiky infožiadosť s cieľom zistiť aktuálny stav Baby-friendly iniciatívy na Slovensku. Berieme pritom na zreteľ vyjadrenia, ktoré zazneli o Baby-friendly iniciatíve v médiách ale aj vo verejnom priestore od kompetentných osôb.

Ministerstvo sa o program BFHI nestará

Pýtali sme sa Ministerstva zdravotníctva SR na plenie záväzkov vyplývajúcich zo zapojenia sa Slovenskej republiky do programu BFHI (Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom). Otázky sme zasielali 24.11.2015, nájdete ich v prílohe na stiahnutie. Obdržali sme nasledovnú odpoveď: […]

Otvorený list na podporu MUDr. Kaščáka

Primár Trenčianskej pôrodnice bol vedením odvolaný z dôvodu natáčania videoklipu na prázdnej pôrodnej sále. Máme zmiešané pocity z toho, že takéto počínanie je exemplárne potrestané, kdežto pochybenia na gynekologicko pôrodníckych oddeleniach s dosahom na zdravie a práva žien a ich detí sú systematicky prehliadané aj MZ. […]

By | 2016-11-01T15:31:52+00:00 22.júl.2015|Otvorené listy|8 komentáre

Vyjadrenie slovenského výboru UNICEF k stavu BFHI na Slovensku

Vyjadrenie slovenského výboru UNICEF na našu žiadosť o zaujatie oficiálneho stanoviska k prieskumu podpory dojčenia realizovaného OZ Mamila a Ženské kruhy a na výzvu k prehodnoteniu titulov Nemocnica priateľská k deťom vo všetkých pôrodníckych oddeleniach na Slovensku. […]

Žiadosť o vyjadrenie k informáciám, ktoré uviedla MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS – list druhý

V otvorenom liste sme žiadali predstaviteľov Slovenskej lekárskej spoločnosti o stanovisko k vyjadreniam MUDr. Šimovičovej odvysielaným v rámci relácie RTVS Dámsky magazín. Dostali sme vyjadrenie od predsedu slovenskej pediatrickej spoločnosti, Prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., na ktoré odpovedáme týmto otvoreným listom, ktorý môžete svojím vyjadrením v komentároch podporiť tým, že napíšete svoj názor prípadne skúsenosť. [...]

By | 2016-11-01T15:32:00+00:00 17.dec.2014|Otvorené listy|41 komentáre

Vyjadrenie k informáciám, ktoré uviedla MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS

Na našu žiadosť o vyjadrenie k informáciám, ktoré uviedla MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS odpovedal predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. takto: […]

By | 2016-11-01T15:32:00+00:00 16.dec.2014|Otvorené listy|2 komentáre

Žiadosť o vyjadrenie k informáciám, ktoré uviedla MUDr. Katarína Šimovičová v relácii RTVS

Dňa 3.12.2014 hosťovala v relácii Dámsky magazín MUDr. Šimovičová, ktorej vyjadrenia považujeme za škodlivé. Napísali sme preto otvorený list Slovenskej pediatrickej spoločnosti so žiadosťou o vyjadrenie k informáciám, ktoré z úst pani doktorky v relácii odzneli. […]

By | 2014-12-19T02:51:14+00:00 08.dec.2014|Otvorené listy|0 komentárov

Podporte otvorený list pre dm drogerie markt o bondingu

Boli sme upozornené na text týkajúci sa popôrodného „bondingu“ v brožúre dm drogerie markt „Poradca pre mladých rodičov do 5 mesiacov“. Cítime silnú potrebu reagovať na informácie, ktoré táto brožúra poskytuje o prvom kontakte matky a dieťaťa po pôrode. Preto sme napísali otvorený list. […]

By | 2016-11-01T15:32:10+00:00 05.júl.2014|Otvorené listy|1 Comment

Začalo to otvoreným listom

Dňa 26.3.2012 bola vo verejnoprávnej televízii STV2 odvysielaná relácia Medicína, ktorej témou boli „Moderné metódy pôrodov“. Naše OZ zaslalo do redakcie otázky, medzi inými, prečo je v slovenských pôrodniciach vysoká miera nástrihov.Túto otázku predostrela moderátorka spôsobom, akoby sa jednalo o marginálny problém, a nie o invazívny chirurgický zásah do zdravého organizmu. MUDr. Vladimír Cupaník, CSc., [...]