Hromadné pripomienky

//Hromadné pripomienky

Podporte právo žien na slobodu pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti po pôrode

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy, predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý 10.decembra 2013 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. [...]

By |2018-09-19T11:32:14+00:0017.dec.2013|Hromadné pripomienky, Tlačové správy|1 Comment

Hromadná pripomienka k informovanému súhlasu

Naše OZ bolo požiadané o podporu Pripomienky mimovládnej organizácie adresovanej ministerke zdravotníctva SR, ktorú vypracovala organizácia Poradňa pre občianske a ľudské  práva. Pripomienka bola vypracovaná k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred  vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním  sterilizácie osoby v štátnom [...]

Podporte právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu (zákon o matrikách)

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a OZ Ženské kruhy predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o matrikách (zákon č. 154/1994 Z. z.), ktorý 20.decembra 2012 predložil minister vnútra. Navrhovaná novela ženám podstatne sťažuje domáci pôrod a diskriminuje tak nielen ich, ale aj novonarodené deti a ich otcov. Štát by ňou vlastne trestal ženy [...]

By |2018-09-19T11:32:18+00:0013.jan.2013|Domáci pôrod, Hromadné pripomienky|7 komentáre