ŽK v médiách

Home/ŽK v médiách

Žiadosť o informácie od Ministerstva zdravotníctva

  Vec: Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií: V novembri 2017 sme sa zúčastnili na pracovnej porade na pôde ministerstva zdravotníctva, kde sa diskutovalo o vytvorení pracovných skupín pre zlepšenie postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodiacim ženám, ženám [...]

By | 2018-03-17T21:32:19+00:00 17.mar.2018|Otvorené listy|0 komentárov

Vyšla správa o skúsenostiach Rómok so slovenským pôrodníctvom

Rómky v slovenských pôrodniciach a u gynekológov čelia diskriminácii, segregácii a hrubému zaobchádzaniu.

Rozhovor o našej činnosti v denníku SME

Zuzana Krišková odpovedala na otázky Michaely Žurekovej zo SME. Hovorili sme spolu o dôvodoch vzniku Ženských kruhov, o výstupoch monitoringu, ale aj o tom, kto v prvom rade nesie zodpovednosť za poskytovanie informácií ženám. […]

Čo by ste mali vedieť o iniciatíve baby-friendly nemocníc?

Iniciatíva nemocníc baby-friendly je celosvetovo uznávaný program pre podporu dojčenia v nemocniciach. Čo by ste mali vedieť o tomto programe?

Infožiadosť: Aktuálny stav Baby-friendly iniciatívy na Slovensku

Dňa 10.04.2017 sme zaslali Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej Republiky infožiadosť s cieľom zistiť aktuálny stav Baby-friendly iniciatívy na Slovensku. Berieme pritom na zreteľ vyjadrenia, ktoré zazneli o Baby-friendly iniciatíve v médiách ale aj vo verejnom priestore od kompetentných osôb.

Vyjadrenie k stavu BFHI na Slovensku pre SME

Ak by sme mali zistenia prieskumu zhrnúť jednou vetou, tak ani jedna nemocnica na Slovensku momentálne nespĺňa ani jedno z 10 kritérií iniciatívy baby friendly.