ŽK v médiách

Home/ŽK v médiách

Rozhovor o našej činnosti v denníku SME

Zuzana Krišková odpovedala na otázky Michaely Žurekovej zo SME. Hovorili sme spolu o dôvodoch vzniku Ženských kruhov, o výstupoch monitoringu, ale aj o tom, kto v prvom rade nesie zodpovednosť za poskytovanie informácií ženám. […]

By | 2017-04-21T09:16:12+00:00 21.apr.2017|Články a rozhovory, ŽK v médiách|0 komentárov

Infožiadosť: Aktuálny stav Baby-friendly iniciatívy na Slovensku

Dňa 10.04.2017 sme zaslali Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej Republiky infožiadosť s cieľom zistiť aktuálny stav Baby-friendly iniciatívy na Slovensku. Berieme pritom na zreteľ vyjadrenia, ktoré zazneli o Baby-friendly iniciatíve v médiách ale aj vo verejnom priestore od kompetentných osôb.

By | 2017-04-10T10:29:39+00:00 10.apr.2017|Otvorené listy, ŽK v médiách|0 komentárov

Rozhovor pre portál Pre pacienta

Na Slovensku privedú ročne ženy – matky na svet približne 55 tisíc novorodencov. Experti bijú na poplach, pretože je to nedostačujúce číslo na stabilné udržanie ekonomického a sociálneho systému našej krajiny. Významné životné udalosti ako pôrod a materstvo sa okliešťujú na štatistické čísla a ukazovatele. […]

By | 2017-02-01T00:17:18+00:00 01.feb.2017|Články a rozhovory, ŽK v médiách|0 komentárov

Výbor OSN pre ľudské práva žiada slovenskú vládu, aby zriadila nezávislý orgán na vyšetrenie praxe násilných sterilizácií rómskych žien

Košice, Bratislava, Ženeva, 10.11.2016 Výbor OSN pre ľudské práva vyzval slovenskú vládu, aby prevzala zodpovednosť za vyšetrovanie prípadov násilných sterilizácií rómskych žien z minulosti a na tento účel zriadila nezávislý vyšetrovací orgán. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré výbor vydal po svojom októbrovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve. […]

By | 2016-11-13T14:15:35+00:00 13.nov.2016|Tlačové správy, ŽK v médiách|0 komentárov

Ministerstvo sa o program BFHI nestará

Pýtali sme sa Ministerstva zdravotníctva SR na plenie záväzkov vyplývajúcich zo zapojenia sa Slovenskej republiky do programu BFHI (Iniciatíva nemocníc priateľských k deťom). Otázky sme zasielali 24.11.2015, nájdete ich v prílohe na stiahnutie. Obdržali sme nasledovnú odpoveď: […]

By | 2016-11-01T15:31:49+00:00 17.dec.2015|Otvorené listy|0 komentárov

OSN vyzvala SR na dôsledné napĺňanie ľudských práv žien (tlačová správa)

Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva, Ženské kruhy, TransFúzia, Centrum pre reprodukčné práva (CRR), Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) OSN vyzvala SR na dôsledné napĺňanie záväzkov v oblasti ľudských práv žien Bratislava, Košice, Ženeva, Budapešť, 7. 12. 2015 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (tzv. CEDAW výbor) vyzval vládu Slovenskej republiky, aby prijala [...]

By | 2016-11-01T15:31:49+00:00 09.dec.2015|Tlačové správy|0 komentárov