ŽK v médiách

/ŽK v médiách

Rádio Regina: Práva žien pri poskytovaní (pred)pôrodnej starostlivosti

V relácii Vademecum odvysielanej na Rádiu Regina 27.2.2018 boli hosťkami Janky Bleyovej Zuzana Krišková, Šarlota Pufflerová a Iveta Lazorová (prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek).

By |2018-09-19T11:31:34+00:0026.mar.2018|Mediálne výstupy, TV a rozhlas|0 komentárov

Žiadosť o informácie od Ministerstva zdravotníctva

  Vec: Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií: V novembri 2017 sme sa zúčastnili na pracovnej porade na pôde ministerstva zdravotníctva, kde sa diskutovalo o vytvorení pracovných skupín pre zlepšenie postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodiacim ženám, ženám [...]

By |2018-09-19T11:31:34+00:0017.mar.2018|Otvorené listy|0 komentárov

Rozhovor o našej činnosti v denníku SME

Zuzana Krišková odpovedala na otázky Michaely Žurekovej zo SME. Hovorili sme spolu o dôvodoch vzniku Ženských kruhov, o výstupoch monitoringu, ale aj o tom, kto v prvom rade nesie zodpovednosť za poskytovanie informácií ženám. […]