ŽK v médiách

Home/ŽK v médiách

Rádio Regina: Práva žien pri poskytovaní (pred)pôrodnej starostlivosti

V relácii Vademecum odvysielanej na Rádiu Regina 27.2.2018 boli hosťkami Janky Bleyovej Zuzana Krišková, Šarlota Pufflerová a Iveta Lazorová (prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek).

By | 2018-03-26T12:33:13+00:00 marec 26th, 2018|Mediálne výstupy, TV a rozhlas|0 Comments

Žiadosť o informácie od Ministerstva zdravotníctva

  Vec: Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií: V novembri 2017 sme sa zúčastnili na pracovnej porade na pôde ministerstva zdravotníctva, kde sa diskutovalo o vytvorení pracovných skupín pre zlepšenie postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodiacim ženám, ženám [...]

By | 2018-03-17T21:32:19+00:00 marec 17th, 2018|Otvorené listy|0 Comments

Vyšla správa o skúsenostiach Rómok so slovenským pôrodníctvom

Rómky v slovenských pôrodniciach a u gynekológov čelia diskriminácii, segregácii a hrubému zaobchádzaniu.

By | 2018-02-01T11:00:15+00:00 november 28th, 2017|Rešpekt a slobodná voľba, Tlačové správy|0 Comments

Rozhovor o našej činnosti v denníku SME

Zuzana Krišková odpovedala na otázky Michaely Žurekovej zo SME. Hovorili sme spolu o dôvodoch vzniku Ženských kruhov, o výstupoch monitoringu, ale aj o tom, kto v prvom rade nesie zodpovednosť za poskytovanie informácií ženám. […]