Oneworldbirth.net

//Oneworldbirth.net

Naše združenie sa zapojilo do medzinárodného projektu oneworldbirth.net kde nájdete krátke poučné videá s významnými osobnosťami…
Prvé dve videá už nesú slovenské titulky (dole na lištičke videa ako je play treba stlačiť tlačíto cc/ resp.podržať kuzror na šipke pri cc a vybrať jazykovú mutáciu, ak ich je viac).