Dr. Nils Bergman – kontakt koža na kožu po pôrode

//Dr. Nils Bergman - kontakt koža na kožu po pôrode

Hlavný odkaz Nilsa Bergmana: Nulová separácia

Môžete nám povedať, či je rozdiel medzi tým, ak je dieťa po narodení v nepretržitom kontakte koža na kožu so svojou matkou, alebo ak sú najprv vykonané rutinné úkony ako je váženie a meranie? V realite slovenských pôrodníc totiž stále pretrváva predstava, že po pôrode treba dieťa najprv odmerať, odvážiť a až potom [...]