Recenzie

Home/Recenzie

Prečo je politika podpory dojčenia dôležitá?

Nasledujúci text je úryvkom z knihy "Prečo je politika podpory dojčenia dôležitá” od autorky Gabrielle Palmer, ktorá sa témou zaoberá profesne už 25 rokov. Aj napriek minulému času, ktorý Gabrielle v knihe používa, sú mnohé z nasledujúcich praktík v našich nemocniciach ešte stále prítomné.

Recenzia: Jozef Hašto: Vzťahová väzba, Ku koreňom lásky a úzkosti

Autor Doc. MUDr. Jozef Hašto PhD., významný slovenský psychiater a psychoterapeut, prezentuje v knihe Vzťahová väzba predovšetkým poznatky britského pedopsychiatra a psychoanalytika Johna Bowlbyho (1907 – 1990), zakladateľa teórie pripútania (vzťahová väzba, attachment theory, Bindungstheorie). Na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie vydal J. Bowlby v roku 1951 monografiu „Maternal care and mental health“ a prezentoval úplne novú teóriu, že „rovnako ako [...]

By | 2017-10-02T15:04:29+00:00 marec 21st, 2015|Bonding, Recenzie|0 Comments

Lucie a Radek Groverovi – Suchí: Aby pôrod nebolel. Tehotenstvo a pôrod ako príležitosť k práci na sebe

Kniha Aby pôrod nebolel od Lucie a Radka Groverovcov – Suchých sa ku mne dostala počas môjho prvého tehotenstva. Bola to prvá kniha „tehotensko-pôrodného“ žánru a doslova ma dostala, predovšetkým iným prístupom. Dodala mi obrovskú silu a pozitívny náhľad. Lucie bola v čase písania knihy matkou piatich detí. Štyri z nich sa narodili priamo do jej náručia v teple domova. Autorka [...]

Hans A. Hirsch: Episiotomie und Dammriss (Epiziotómia a natrhnutie hrádze)

Epiziotómia – nástrih hrádze, je na našich pôrodníckych oddeleniach každodennou realitou a mnohé mamičky sa s jej následkami vyrovnávajú ešte dlho po tom, čo ich dieťatko urobí svoje prvé krôčiky. Napriek tomu, že u žien zohráva tento zákrok významnú úlohu pri prežívaní pôrodu, napriek tomu, že na Slovensku má v niektorých pôrodniciach prvorodička takmer 100% istotu, [...]

By | 2017-10-02T15:05:23+00:00 február 14th, 2012|Druhá doba pôrodná, Recenzie|0 Comments