Venujte 2% pre dôstojné pôrody na Slovensku

Home/O nás/Podporte nás/Venujte 2% pre dôstojné pôrody na Slovensku

Venujte 2% pre dôstojné pôrody na Slovensku

Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% pre Ženské kruhy

Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% pre Ženské kruhy

Pozrite si aj:

  • Postup na poukázanie 2% pre zamestnancov (link )
  • Postup na poukázanie 1% pre právnické osoby ( link )
  • Postup na poukázanie 2% pre fyzické osoby (samopodávateľov)(link)

Jedným z výsledkov našej spoločnej práce a úsilia je aj to, že výbor OSN formuloval odporúčania pre SR. Žiada dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode na Slovensku. Komisár OSN pre ľudské práva sa odvolal aj na našu publikáciu Ženy-Matky-Telá. 

Aj vďaka vašim 2% sme mohli v roku 2016 zrealizovať nasledovné aktivity

V roku 2016 sa nám podarilo priniesť dva zaujímavé rozhovory. Jedným je rozhovor s dr. Nilsom Bergmanom, druhý s dulou a autorkou kníh o traume po pôrode Penny Simkin. Spoločne s Máriou Martiniakovou sme pripravili ďalšie tri videá, ktoré postupne predstavíme verejnosti a ktoré sú venované témam:

Baby Friendly Hospital Iniciatíve

Kontakt koža na kožu po pôrode

Mother Baby Friendly Iniciatíva 

Možno ste si všimli novú sekciu na našej stránke Blogy. Blogy o domácich pôrodoch a marketingu náhrad materského mlieka sme publikovali aj na portáli sme.sk kde dosiahli veľký úspech – niektoré z nich boli vybrané na titulku.

Začali sme publikovať svedectvá. Tie predstavujú autentické výpovede žien o ich vnímaní priebehu pôrodu a o spokojnosti – či skôr nespokojnosti so starostlivosťou, ktorá im bola poskytnutá.
V roku 2016 sme sa venovali viacerým témam, ktoré boli kvalitne spracované rôznymi autorkami a ktorých prehľad nájdete v sekcii Témy na našej stránke.

Zúčastnili sme sa:

  • Konferencia venovaná iniciatíve Mother Baby Friendly Hospital, ktorá sa konala v Záhrebe (Zuzka Krišková a Miroslava Rašmanová)
  • V Dánsku sa konala konferencia Woman Deliver, na ktorú bolo pozvané naše združenie, aby sme predniesli príspevok o stave pôrodníctva na Slovensku. Zastupovali nás Zuzka Krišková a Iva Jančigová.
  • Zuzka Krišková sa zúčastnila konferencie venovanej ľudským právam žien pri pôrode v Štrasburgu, kde mala príspevok.
  • Konferencie s Nilsom Bergmanom v Žiline, venovanej kontaktu koža na kožu po pôrode. Z tejto konferencie vzniklo video a rozhovor s Dr. Bergmanom.
  • Film Mikropôrod sa nám vďaka iniciatíve Zuzky Bajkaiovej podarilo prihlásiť na festival EkoTopfilm, kde aj vyhral cenu Ministerstva hospodárstva SR. Zuzka Bajkaiová spoločne s Gabikou Janovičovou cestovali po niektorých mestách Slovenska spoločne s tímom EkoTopfilmu, kde mali prednášku (Ekológia bytia) na tému podpory kontaktu koža na kožu po pôrode.
  • Spolu so združením Občan, demokracia a zodpovednosť sme zorganizovali workshop o porušovaní ľudských práv žien, ktorého sa zúčastnili viaceré naše členky, zástupkyne iných občianských združení, expertky z akademického prostredia a tiež dokumentaristky , ktoré sa venujú téme pôrodov.
  • Zuzka Krišková a Gabika Janovičová boli pozvané prednášať na konferenciu Inspired Moms, ktorá sa konala v Bratislave.

Baby friendly iniciatíva – prieskum podpory dojčenia

Veľkou témou bolo pre naše združenie hodnotenie úrovne podpory dojčenia (podľa objektívnych kritérií Baby Friendly Hospital Iniciatívy). Naďalej sme tak mohli verejnosti pripomínať dôležitosť kontaktu koža na kožu po pôrode ako aj nutnosť podporovať starostlivosť o matku a dieťa ako o jednu jednotku. K tejto téme sme napísali v roku 2016 viacero článkov a úspešných FB postov. V týchto aktivitách plánujeme naďalej pokračovať.

 

By | 2017-03-08T18:08:11+00:00 06.feb.2017|O nás, Podporte nás|0 komentárov

O autorke:

Občianske združenie Ženské kruhy je združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktorého poslaním je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike a to so zameraním najmä na podporu propagácie myšlienok v oblasti prirodzeného tehotenstva, prirodzeného, normálneho pôrodu s následnou neoddeliteľnou jednotou matky a dieťata a podporou dlhodobého dojčenia.

Napíšte komentár