Svedectvá

Kniha NAHLAS je pripravená do tlače

Napísala Ženské kruhy

S radosťou vám oznamujeme, že sme dokončili práce na knihe NAHLAS. Kniha obsahuje 20 príbehov, rozsah má 200 strán a ku každému príbehu je pripojená originálna autorská ilustrácia. Pre tlač sme vybrali Polygrafické centrum, náklad bude 1 500 kusov. Dodanie vytlačených kníh je naplánované na koniec mája. Dôvodom dlhšej dodacej doby sú aktuálne problémy s dodávkami papiera tlačiarňam.

Chceme sa vám touto cestou všetkým ešte raz úprimne poďakovať za podporu, bez ktorej by kniha NAHLAS nemohla vzniknúť.

Pripájame niekoľko digitálnych náhľadov, aby ste vedeli na čo sa môžete tešiť.

O autorke

Ženské kruhy

Ženské kruhy vykonávajú osvetovú činnosť zameranú na ľudské práva žien v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Spolupodieľali sa na viacerých výskumoch a advokačných aktivitách v tejto oblasti.