Domáce pôrody v Kanade: od undergroundu k štandardu

Home/Blog, Domáci pôrod/Domáce pôrody v Kanade: od undergroundu k štandardu

Domáce pôrody v Kanade: od undergroundu k štandardu

Predstavte si, že vláda sa rozhodne „zo dňa na deň“ zmeniť politiku podpory domácich pôrodov a to aj v prípade, že v krajine prakticky nie sú pôrodné asistentky. Že to nie je možné? V Kanade áno.

Tento diel o systémoch podporujúcich voľbu miesta pôrodu bude trochu iný ako predchádzajúce. Na veľmi špecifickom prípade dvoch kanadských provincií, sa pokúsim popísať priebeh začlenenia povolania pôrodnej asistencie do oficiálnych štruktúr zdravotníctva a výsledky tejto podpory. Na rozdiel od HolandskaAnglicka, kde sa povolanie a odborné kompetencie pôrodných asistentiek  vyvíjali vo svojej kontinutie, v Kanade prevažnú časť dvadsiateho storočia prežívalo povolanie pôrodnej asistencie v ilegalite.

Z domu do nemocnice…

 

By | 2017-11-23T11:05:14+00:00 26.sep.2017|Blog, Domáci pôrod|0 komentárov
Miroslava Rašmanová
Som matkou troch detí. K aktivizmu v oblasti pôrodníctva ma priviedli vlastné skúsenosti. Uvedomujem si, koľko problémov trápi slovenskú spoločnosť a že tie, spojené s pôrodníctvom, sa nejavia byť také naliehavé. Ženy sa z pôrodníc vrátia s deťmi živé a o tom, čo prežívajú počas pôrodu, sa veľa nehovorí. Ako spoločnosť sme si vytvorili obraz „dobrej matky“, ktorej povinnosťou je pre dieťa bez reptania (možno aj radostne) trpieť.

Napíšte komentár