admin

Home/Ženské kruhy

About Ženské kruhy

Občianske združenie Ženské kruhy je združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktorého poslaním je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike a to so zameraním najmä na podporu propagácie myšlienok v oblasti prirodzeného tehotenstva, prirodzeného, normálneho pôrodu s následnou neoddeliteľnou jednotou matky a dieťata a podporou dlhodobého dojčenia.

Žiadosť o informácie od Ministerstva zdravotníctva

  Vec: Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií: V novembri 2017 sme sa zúčastnili na pracovnej porade na pôde ministerstva zdravotníctva, kde sa diskutovalo o vytvorení pracovných skupín pre zlepšenie postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodiacim ženám, ženám [...]

By | 2018-03-17T21:32:19+00:00 17.mar.2018|Otvorené listy|0 komentárov

Diskusia Násilie páchane na ženách a iné formy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy zorganizovali v decembri 2017 diskusiu. 

By | 2018-03-16T10:02:14+00:00 16.mar.2018|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 komentárov

Nezákonne sterilizované rómske ženy zo Slovenska a Českej republiky stále čakajú na spravodlivosť

Podpíšte petíciu za ich spravodlivé odškodnenie.

By | 2018-02-01T11:21:41+00:00 01.feb.2018|Rešpekt a slobodná voľba|0 komentárov

Záverečná správa zbierky DMS

Názov zbierky: „BONDING“ Organizátor: Ženské kruhy IČO:42286905 Na hlinách 17 Trnava Webové sídlo: www.zenskekruhy.sk Účel: ochrana zdravia Správny orgán: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy Dátum zápisu zbierky: 17.08.2015 Dátum platnosti zbierky: 19.7.2017 Registrové číslo zbierky: 000-2015-021082 Dátum vyhotovenia predbežnej správy zbierky: k 30.9.2017 Dátum vyhotovenia záverečnej správy zbierky: 11.1.2018 Prehľad nákladov zbierky – s [...]

By | 2018-01-17T11:36:41+00:00 17.jan.2018|Výročné správy|0 komentárov