Ako bolo?

Home/Akcie/Ako bolo?
Ako bolo? 2017-10-02T14:34:38+00:00
1603, 2018

Diskusia Násilie páchane na ženách a iné formy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti

By | 16.mar.2018|

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy zorganizovali v decembri 2017 diskusiu. 

1605, 2017

Týždeň rešpektu k pôrodu 2017 v Bratislave

By | 16.máj.2017|

Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu sme prijali pozvanie Zuzany Bajkaiovej, ktorá organizovala podujatia v Bratislave (15.5.2017). Premietanie filmu Mikropôrod pokračovalo prednáškou Zuzany Kriškovej o ľudských právach žien, potom nasledovala diskusia s účastníčkami. Hovorili sme najmä o pôrodnej polohe, o tom, aké je dôležité mať možnosť slobodne sa hýbať, taktiež o kontakte koža na kožu a dôležitosti [...]

1505, 2017

Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek

By | 15.máj.2017|

V dňoch 04.05. - 05.05.2017 sa vo Zvolene uskutočnila 2. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek: Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek. Počas prvého dňa konferencie vystúpili s prednáškami aj pani Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Zuzana Krišková zo Ženských kruhov. Predniesli prednášky na tému Systémové aspekty porušovania ľudských práv [...]

205, 2017

Kódex marketingu náhrad materského mlieka

By | 02.máj.2017|

Dňa 22.4.2017 sa v Bratislave uskutočnil workshop o kódexe marketingu náhrad materského mlieka a Babyfriendly iniciatíve. Workshop zorganizovalo občianske združenie Ženské kruhy a bol určený predovšetkým pre členky občianskeho združenia s cieľom posilniť členky a získať nové informácie. Workshop viedla Andrea Poloková z občianskeho združenia Mamila. Po workshope nasledovalo valné zhromaždenie občianskeho združenia Ženské kruhy, na ktorom [...]

704, 2017

Stretnutie aktivistiek v oblasti práv žien pri pôrodoch z krajín V4

By | 07.apr.2017|

27. - 28. marca 2017 sme sa v Budapešti zúčastnili stretnutia aktivistiek z V4. Cieľom bolo oboznámenie sa so situáciou ohľadne pôrodníctva v jednotlivých krajinách ale aj vzájomné zdieľanie skúseností a know-how. V rámci konferencie mala za naše združenie prednášku predsedníčka Zuzana Krišková, ktorá odprezentovala výsledky monitoringu dodržiavania ľudských práv žien pri pôrodoch na Slovensku, ktorý sme vypracovali spoločne so združením Občan, demokracia a zodpovednosť.