Prezentácia publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ II.

///Prezentácia publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ II.

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy zorganizovali diskusiu k stále aktuálnej téme porušovania ľudských práv žien na Slovensku. Diskusia sa uskutočnila 8. februára 2018 v Bratislave a zúčastnili sa jej ľudskoprávne aktivistky a zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií, akademickej obce, odbornej verejnosti a ministerstva zdravotníctva. Súčasťou diskusie, ktorú facilitovala Šarlota Pufflerová, bola aj prezentácia publikácie Ženy-Matky-Telá II, ktorú si môžete zadarmo stiahnuť tu.

Autorky publikácie prezentovali zistenia z novšieho kvalitatívneho výskumu realizovaného v rokoch 2015 – 2016, tentokrát zameraného na zdravotnícky personál v pôrodniciach. Editorka publikácie a súčasne jedna z autoriek, právnička ODZ Janka Debrecéniová, poskytla komplexné ľudskoprávne zarámcovanie problematiky v kontexte reprodukčných práv, s dôrazom na koncept informovaného súhlasu a násilie ako neakceptovateľnú súčasť poskytovania pôrodnej starostlivosti.

Antropologičky Martina Sekulová a Miroslava Hlinčíková sa zamerali na vybrané zistenia z analýzy hĺbkových rozhovorov s lekármi, lekárkami a pôrodnými asistentkami – napríklad na otázky komunikácie a spolupráce personálu s rodiacimi ženami, mocenských aspektov poskytovania pôrodnej starotlivosti, ale aj postavenia pôrodných asistentiek či hierarchie na pôrodníckych pracoviskách. 

Zuzana Krišková upriamila pozornosť na (ne)súlad praktík používaných v slovenských pôrodniciach s medzinárodne uznávanými zdravotníckymi štandardmi a na dobrú prax v iných krajinách.

 

By |2018-09-19T11:31:34+00:00apríl 10th, 2018|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 Comments

About the Author:

Občianske združenie Ženské kruhy je združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktorého poslaním je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike a to so zameraním najmä na podporu propagácie myšlienok v oblasti prirodzeného tehotenstva, prirodzeného, normálneho pôrodu s následnou neoddeliteľnou jednotou matky a dieťata a podporou dlhodobého dojčenia.

Leave A Comment