Ako bolo?

Diskusia Násilie páchane na ženách a iné formy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy zorganizovali v decembri 2017 diskusiu. 

By | 2018-03-16T10:02:14+00:00 16.mar.2018|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 komentárov

Týždeň rešpektu k pôrodu 2017 v Bratislave

Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu sme prijali pozvanie Zuzany Bajkaiovej, ktorá organizovala podujatia v Bratislave (15.5.2017). Premietanie filmu Mikropôrod pokračovalo prednáškou Zuzany Kriškovej o ľudských právach žien, potom nasledovala diskusia s účastníčkami. Hovorili sme najmä o pôrodnej polohe, o tom, aké je dôležité mať možnosť slobodne sa hýbať, taktiež o kontakte koža na kožu a dôležitosti dojčenia pre ďalšie zdravie. [...]

By | 2017-07-08T08:12:13+00:00 16.máj.2017|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 komentárov

Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek

V dňoch 04.05. - 05.05.2017 sa vo Zvolene uskutočnila 2. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek: Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek. Počas prvého dňa konferencie vystúpili s prednáškami aj pani Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Zuzana Krišková zo Ženských kruhov. Predniesli prednášky na tému Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v [...]

By | 2017-10-02T14:30:32+00:00 15.máj.2017|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 komentárov

Kódex marketingu náhrad materského mlieka

Dňa 22.4.2017 sa v Bratislave uskutočnil workshop o kódexe marketingu náhrad materského mlieka a Babyfriendly iniciatíve. Workshop zorganizovalo občianske združenie Ženské kruhy a bol určený predovšetkým pre členky občianskeho združenia s cieľom posilniť členky a získať nové informácie. Workshop viedla Andrea Poloková z občianskeho združenia Mamila. Po workshope nasledovalo valné zhromaždenie občianskeho združenia Ženské kruhy, na ktorom sa prebrala Výročná správa združenia [...]

By | 2017-10-02T14:14:35+00:00 02.máj.2017|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 komentárov

Stretnutie aktivistiek v oblasti práv žien pri pôrodoch z krajín V4

27. - 28. marca 2017 sme sa v Budapešti zúčastnili stretnutia aktivistiek z V4. Cieľom bolo oboznámenie sa so situáciou ohľadne pôrodníctva v jednotlivých krajinách ale aj vzájomné zdieľanie skúseností a know-how. V rámci konferencie mala za naše združenie prednášku predsedníčka Zuzana Krišková, ktorá odprezentovala výsledky monitoringu dodržiavania ľudských práv žien pri pôrodoch na Slovensku, ktorý sme vypracovali spoločne so združením Občan, demokracia a zodpovednosť.

By | 2017-04-07T09:34:28+00:00 07.apr.2017|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 komentárov

Mikropôrod v Prešove

Film Mikropôrod bol v roku 2016 premietaný na festivale Ekotopfilm-Envirofilm v 80-tich slovenských mestách. Naše besedy o nenahraditeľnosti nerušeného kontaktu koža na kožu matky a dieťaťa po pôrode  boli súčasťou programu festivalu vo viacerých mestách Slovenska. Následne sme dostali niekoľko pozvaní šíriť osvetu ďalej. Okrem iných  aj  na akademickú pôdu , čomu sa veľmi tešíme. Film Mikropôrod  sme vo [...]

By | 2017-10-01T08:52:06+00:00 09.mar.2017|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 komentárov

Po 25 rokoch Baby-friendly iniciatívy na Slovensku prichádza revitalizácia. Účasť žien nie je vítaná.

19.12. 2016 sa zástupkyne občianskeho združenia Ženské kruhy, Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová, zúčastnili stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR. Vyjadrili vôľu spolupodieľať sa na kontrole riadneho dodržiavania 10 krokov Baby Friendly Iniciatívy v slovenských nemocniciach.

Matka a dieťa potrebujú po pôrode starostlivosť ako jedna jednotka

Rodičia potrebujú byť podporení v starostlivosti o svoje deti v akejkoľvek situácii. Špeciálne potreby dieťaťa nie sú výnimkou.

By | 2017-01-13T21:26:07+00:00 13.jan.2017|Akcie a podujatia, Ako bolo?|0 komentárov